//cdn.globalso.com/sentonpharm/banner1-112.jpg
//cdn.globalso.com/sentonpharm/banner2-113.jpg
//cdn.globalso.com/sentonpharm/banner3-18.jpg

Gyzgyn önümler

Öý hojalygyna insektisid, uçuş we zyýankeşlere garşy göreş, pestisidler, weterinariýa, API we araçylary eksport etmekde ýöriteleşýäris.

 • Öýde insektisid

 • Uçuş dolandyryşy

 • Weterinariýa

 • Ösümlikleriň ösüşini sazlaýjy

HEBEI SENTONY

Bütewilik, bagyşlamak, hünär, netijelilik

Hebei Senton, Hytaýyň Şijiazhuang şäherindäki professional halkara söwda kompaniýasy.Esasy iş öý hojalygyna insektisid, Uçuş we zyýankeşlere garşy göreş, pestisidler, weterinariýa, API we araçylary öz içine alýar.

Her bir müşderiniň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini çözmek üçin doly hünär toparymyz bar.Öz tejribämiziň toplanmagy we geljegi yzygiderli yzarlamak we gowulaşdyrmak arkaly, öz-özüňi täzelemegi, dolandyrmagy we işewürlik pelsepesini täzelemegi dowam etdirýäris we size ýokary hilli we ýokary bahaly önümler hödürleýäris.Bütewilik, yhlas, hünär we netijelilik biziň esasy ýörelgelerimiz we iş alyp barmak üçin şertlerimizdir.Sapar, ýol görkeziji we işewür gepleşiklere hoş geldiňiz.

köpräk oka

Sevenedi ulgam

Satuwdan soň önümçiligi, gaplamagy, daşamagy we beýleki taraplary berk gözegçilikde saklaýan, müşderileri kanagatlandyrýan ýokary hilli önüm öndürmegi maksat edinýän kämillik we doly dolandyryş ulgamymyz bar.

 • Maksady aw Çig materiallar kabul etmek we gözden geçirmek proseduralaryndan geçmeli we diňe hünär derejesi tassyklanandan soň önümçilik üçin ulanylyp bilner.Amal: Material gözleg gözegçiligi Arassa jogapkär adam Ammar işgärleriniň kabul edilmegi Nusga barlagy

  Üpjünçilik ulgamy

  Maksady aw Çig materiallar kabul etmek we gözden geçirmek proseduralaryndan geçmeli we diňe hünär derejesi tassyklanandan soň önümçilik üçin ulanylyp bilner.Amal: Material gözleg gözegçiligi Arassa jogapkär adam Ammar işgärleriniň kabul edilmegi Nusga barlagy
  köpräk oka
 • 1.Diwasiýa dolandyryşy: Gyşarmalary dogry dolandyrmak we önümiň hilini üpjün etmek 2. Distillasiýa arassalaýyş amallary we gözleg proseduralary 3. Köp maksatly reaktory arassalamagyň barlagy we spesifikasiýasy 4. Toparyň sanyny ösdürmegiň düzgünleri

  Önümçilik dolandyryş ulgamy

  1.Diwasiýa dolandyryşy: Gyşarmalary dogry dolandyrmak we önümiň hilini üpjün etmek 2. Distillasiýa arassalaýyş amallary we gözleg proseduralary 3. Köp maksatly reaktory arassalamagyň barlagy we spesifikasiýasy 4. Toparyň sanyny ösdürmegiň düzgünleri
  köpräk oka
 • 1.Original ýazgy talaplary we jeza informationhli maglumatlary yzarlamak üçin material kategoriýasyny, partiýa sanyny, mukdaryny goşmak bilen ýörite doldurmaly.2. COA 3. Elektron maglumatlary saklamagyň düzgünleri Elektron maglumatlary saklamagy, klassifikasiýany we guramaçylygy tamamlaň.

  QC ulgamy

  1.Original ýazgy talaplary we jeza informationhli maglumatlary yzarlamak üçin material kategoriýasyny, partiýa sanyny, mukdaryny goşmak bilen ýörite doldurmaly.2. COA 3. Elektron maglumatlary saklamagyň düzgünleri Elektron maglumatlary saklamagy, klassifikasiýany we guramaçylygy tamamlaň.
  köpräk oka
 • 1.Gaplamak Adaty gaplama ululyklaryny üpjün edýäris , 1 kg halta, 25 kg deprek we ş.m.Müşderiniň isleglerine görä gaplamagy hem düzüp bileris.2. Ammar Ammarymyz önümlerimiz üçin amatly ammar gurşawyny üpjün edýär.

  Gaplamak ulgamy

  1.Gaplamak Adaty gaplama ululyklaryny üpjün edýäris , 1 kg halta, 25 kg deprek we ş.m.Müşderiniň isleglerine görä gaplamagy hem düzüp bileris.2. Ammar Ammarymyz önümlerimiz üçin amatly ammar gurşawyny üpjün edýär.
  köpräk oka
 • 1. Material ammarlary dolandyrmak boýunça düzgünler 2. Önümçilik materiallaryny gaýtadan ulanmagy dolandyrmak 3. Taýýar önüm ammaryny dolandyrmak Inwentar ulgamy önümçilik materiallarynyň doly we netijeli ulanylmagyny üpjün etmek üçin üç tarapdan giňişleýin düzgünleri kesgitledi.

  Öwreniş ulgamy

  1. Material ammarlary dolandyrmak boýunça düzgünler 2. Önümçilik materiallaryny gaýtadan ulanmagy dolandyrmak 3. Taýýar önüm ammaryny dolandyrmak Inwentar ulgamy önümçilik materiallarynyň doly we netijeli ulanylmagyny üpjün etmek üçin üç tarapdan giňişleýin düzgünleri kesgitledi.
  köpräk oka
 • 1. Laboratoriýa dolandyryş düzgünleri 2. Nusga gorap saklamak düzgünleri ervation Gorap saklamak, nusganyň tebigaty we gorap saklamak usuly bilen tanyş bolan nusga saklaýjy tarapyndan amala aşyrylmalydyr.

  Eltip bermezden ozal barlag ulgamy

  1. Laboratoriýa dolandyryş düzgünleri 2. Nusga gorap saklamak düzgünleri ervation Gorap saklamak, nusganyň tebigaty we gorap saklamak usuly bilen tanyş bolan nusga saklaýjy tarapyndan amala aşyrylmalydyr.
  köpräk oka
 • Ippingüklemezden ozal: takmynan iberiş wagtyny, gelýän takmynan wagtyny, iberiş maslahatyny we iberiş suratlaryny müşderä iberiň Ulag wagtynda: yzarlaýyş maglumatyny wagtynda täzeläň Barmaly ýerine gelmek: Harytlary alanyňyzdan soň müşderi bilen habarlaşyň: Harytlaryň gaplanyşyny we hilini yzarlaň

  Satuwdan soň ulgam

  Ippingüklemezden ozal: takmynan iberiş wagtyny, gelýän takmynan wagtyny, iberiş maslahatyny we iberiş suratlaryny müşderä iberiň Ulag wagtynda: yzarlaýyş maglumatyny wagtynda täzeläň Barmaly ýerine gelmek: Harytlary alanyňyzdan soň müşderi bilen habarlaşyň: Harytlaryň gaplanyşyny we hilini yzarlaň
  köpräk oka

Habarlar

Önümiň bahasynyň tendensiýalaryna we önüm bilimlerine düşünmek